A2 

(420x594mm ) formata qədər böyük formatlı çap olan çertyojları  ağ-qara və rəngli çap etmək mümkündür. 

 

a2 Çap certyoj Çap

A1

(594x841mm ) formata qədər olan çertyojları ağ-qara və rəngli  çap etmək mümkündür.

 

 
a1 capi Çap certyoj Çap

A0

 ( 118×0.86sm) formata qədər olan çertyojların,  həmçinin eni

 maksimum 150 sm olan böyük formatlı çertyojları ağ-qara və ya rəngli çap etmək mümkündür.

 

A0 capi, iri formatlı çapı